กฏหมายคอมพิวเตอร์
ทําลายแก้ไขเปลี่ยนแปลง PDF Print E-mail
Written by owen   
Friday, 04 July 2008 11:10

ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินห้าปี

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

Last Updated ( Wednesday, 23 July 2008 09:19 )
Read more...
 
ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์รบกวน PDF Print E-mail
Written by owen   
Thursday, 03 July 2008 09:20

โทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

Last Updated ( Wednesday, 23 July 2008 09:20 )
Read more...
 
บทลงโทษที่หนักขึ้น PDF Print E-mail
Written by owen   
Thursday, 26 June 2008 09:59

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี

และปรับไม่เกินสองแสนบาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

Last Updated ( Wednesday, 23 July 2008 09:33 )
Read more...
 
รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ PDF Print E-mail
Written by owen   
Thursday, 26 June 2008 09:57

ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น

โดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินหนึ่งแสนบาท

Last Updated ( Wednesday, 23 July 2008 09:48 )
Read more...
 
ทำให้คอมผู้อื่นไม่สามารถทำงานได้ PDF Print E-mail
Written by owen   
Thursday, 26 June 2008 09:55

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ

Last Updated ( Wednesday, 23 July 2008 10:04 )
Read more...
 
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2